Hoppa till innehåll

Föreläsningar

Vem blir man, när man bor länge på sjukhus?

Föreläsningen ger en inblick i vad som händer med en människa när livet ställs på sin spets, när allt handlar om liv och död och man är fast på ett sjukhus under oviss tid. Allt utgår från min familjs upplevelser av en lång sjukhusvistelse, nästan ett helt år, med en hjärtsjuk son. Jag delar med mig av våra erfarenheter och insikter om livet, hur omvårdnad upplevs från insidan, bakom journalen och vilka tankar man brottas med i kris, men också vad som händer när väntan och intensivvård blir vardag.

Jag föreläser om de erfarenheter som jag och min familj fick efter att ha varit nästan ett år på sjukhus. Föreläsningarna vänder sig till alla som har intresse av livsöden och hur man tar sig igenom en svår tid, vårdpersonal på svenska sjukhus, studenter på sjuksköterskeprogram och läkarprogram, landstingspolitiker, men även familjer där någon drabbats av en svår sjukdom och är lång tid på sjukhus samt deras anhöriga.

Donation och transplantation

Vi har en son med ett nytt hjärta vilket har gjort att vi har lärt oss hur en hjärttransplantation går till. Vad som måste vara godkänt innan man ens får stå på väntelistan, den långa väntan och hur man uthärdar att bo på sjukhus. Vi vet också hur känslan är den dagen samtalet väl kommer.

Naturligtvis anser vi att det viktigt att alla tar ställning om organdonation. Har man inte sagt ja, kan inte sjukvården ta tillvara organen.
Andra veckan i oktober är det Donationsveckan. Det är en vecka väl värd att uppmärksamma och ett bra tillfälle att bestämma vad man tycker kring donation och när man bestämt sig göra en registrering i donationsregistret och berätta för sin omgivning.

Vill du veta mer om transplantationer, inte enbart hjärttransplantationer, finns material på MOD – mer organdonation och Livsviktigt.se.